Holum terapie naturalneHolumterapie naturalne
 • Holum na Facebooku

 • Zasady korzystania ze strony internetowej holum.pl

  • Zasady korzystania ze strony internetowej Holum.pl

   O NAS

   Właścicielem niniejszej strony internetowejdostępnejpod adresem internetowym www.holum.pl(dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jestPaweł Skrzypczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ORIENT PAWEŁ SKRZYPCZAK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chrobrego 18, 41-500 Chorzów, NIP: 9542577953, REGON: 241954342 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

    

   ZASTRZEŻENIE PRAWNE

   Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług, co oznacza, że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właścicielaoraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właścicielaorazmogą być przedmiotem indywidualnychustaleń stron przed zawarciem umowy, prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

   Wszelkie treści i artykuły, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Natomiast jakiekolwiek decyzje, które zostały lub zostaną podjęte na podstawie zawartych na Stronie informacji, w tym decyzje dotyczące stanu zdrowia osoby odwiedzającej Stronę, są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność tej osoby. Właściciel rekomenduje, żeby każda osoba przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mogącej mieć wpływ na jej stan zdrowia zgłosiła się wcześniej po poradę do specjalisty.

   Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z niektórych usług elektronicznych Strony).

    

   KORZYSTANIE ZE STRONY

   Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach StronyWłaściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o świadczonych przez siebie usługach.

   Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

   • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
   • Dostęp do poczty elektronicznej.
   • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
   • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
   • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

    

   Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

   Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

   W razie jakichkolwiek problemówlub pytań związanych z korzystaniem ze Stronylub innych pytań prosimy o kontakt
   z Właścicielem Strony:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@holum.pl;
   • za pomocą formularza kontaktowego lub czat;
   • telefonicznie pod numerem: (+48) 574 999 509;
   • pisemnie lub osobiściepod adresem: Chrobrego 18, 41-500 Chorzów.

   W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

    

   USŁUGI ELEKTRONICZNE

   Na Stronie Internetowej dostępne są następujące usługi elektroniczne:newsletter,blog,formularz kontaktowy oraz czat.

   Korzystanie z newslettera możliwe jest po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej imienia użytkownika oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane kolejne edycje biuletynu o nowościach i promocjach oferowanych przezWłaściciela, a następnie kliknięciu polaZapisz mnie – z tą chwilą dane użytkownika zostaną zapisane w bazie mailingowej Właściciela.

   Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z newslettera (wypisania się z newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do Właściciela, na przykład drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@holum.pl.

   Przeglądaniebloga możliwe jest po przejściu do zakładki„Artykuły” widocznej na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.W ramach bloga Właściciel publikuje artykuły nawiązujące do tematyki Strony Internetowej oraz świadczonych przez siebie usług.

   Użytkownikma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

   Korzystanie zformularza kontaktowegomożliwe jestpo wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt” albo innej zakładki z dostępnym formularzem kontaktowym, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij”. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych użytkownika: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Właściciela.

   Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

   Korzystanie z czatu następuje po wywołaniu okienka czatu odpowiednim przyciskiem umiejscowionym w dolnym rogu Strony Internetowej. Użytkownik może następnie wpisać treść wiadomości i wysłać ją do Właściciela po kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”. Jeżeli na czacie wyświetla się informacja o dostępności konsultanta Właściciela, użytkownik powinien mieć możliwość prowadzenia z nim rozmowy w czasie rzeczywistym.

   Usługa elektroniczna czat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania korespondowania przez użytkownika za jej pośrednictwem albo wcześniejszego opuszczenia Strony Internetowej.

   Wszystkie treści publikowane przez użytkowników na Stronie Internetowejlub wysyłane za jej pośrednictwem powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inneosoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

    

   PRAWA AUTORSKIE

   Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

    

   KONTAKT Z NAMI

   W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt  z Właścicielem Strony:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@holum.pl;
   • za pomocą formularza kontaktowego lub czatu;
   • telefonicznie pod numerem: (+48) 574 999 509;
   • pisemnie lub osobiście pod adresem: Chrobrego 18, 41-500 Chorzów.

    

    

    

 • Artykuły

  Wiktor Usarek Masaże

  Odżywcze masaże dla ciała i umysłu i duszy

  Każdy człowiek jest wyjątkowy i całkowicie różny od innych. Ja to rozumiem i kultywuję, dobierając terapię indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Moja praca wykracza poza ramy standardowego masażu. Bardzo cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem. Poprzez wywiad i szczerą rozmowę, … Czytaj dalej Odżywcze masaże dla ciała i umysłu i duszy

  0 komentarzy
  Każdego dnia dzieją się wokół nas cuda.

  Każdego dnia dzieją się wokół nas cuda. Problem w tym, że zazwyczaj ich nie dostrzegamy.

  Spokój. Relaks. Odprężenie. Świadomość. Otwartość. Wolność. Znaczenie tych słów jest nam doskonale znane, ale czy doświadczamy ich pełni w swoim życiu? Niekoniecznie. Co nas przed tym blokuje? Dlaczego nie potrafimy zamanifestować tych wartości w naszym codziennym życiu? Prze bodźcowanie? Gonitwa … Czytaj dalej Każdego dnia dzieją się wokół nas cuda. Problem w tym, że zazwyczaj ich nie dostrzegamy.

  0 komentarzy

  Lomi Lomi Nui, czego możesz się spodziewać na tym masażu i dlaczego w ogóle warto się na niego umówić.

  Lomi jest masażem całego ciała i w odróżnieniu od innych masaży odkrywane jest od razu całe ciało (oprócz miejsc intymnych). Charakterystyczne są długie ruchy przedramionami i dłońmi  przez całe ciało, krążenia w stawach barkowych i biodrowych oraz rozciągania nóg i … Czytaj dalej Lomi Lomi Nui, czego możesz się spodziewać na tym masażu i dlaczego w ogóle warto się na niego umówić.

  0 komentarzy
  Moc nerwu błędnego brzusznego - autonomiczny układ nerwowy i jego regulacja.

  Moc nerwu błędnego brzusznego – autonomiczny układ nerwowy i jego regulacja.

  “Najważniejsze zatem w całej edukacji jest zadbanie o to, by nasz układ nerwowy stał się naszym sojusznikiem, a nie wrogiem”. William James   Rola nerwu błędnego w naszym codziennym funkcjonowaniu jest ogromna. Słowo błędny (łac. vagus) oznacza dosłownie “wędrowca”, ponieważ … Czytaj dalej Moc nerwu błędnego brzusznego – autonomiczny układ nerwowy i jego regulacja.

  0 komentarzy
  Masaż ciała z wykorzystaniem dźwięku

  Masaż ciała z wykorzystaniem dźwięku mis, gongów i kamertonów

  „Muzyka daje duszę wszechświatowi, skrzydła umysłowi,  lot wyobraźni, a wszystkiemu życie”.  Platon   Dźwiękoterapia to terapia polegająca na stymulacji wibracyjno -akustycznej, inaczej masaż dźwiękiem (wibracją, rezonansem). Wpływa na ciało i umysł człowieka, za pomocą dźwięków instrumentów idiofonicznych i aerofonicznych zwanych też … Czytaj dalej Masaż ciała z wykorzystaniem dźwięku mis, gongów i kamertonów

  0 komentarzy
  Mowa ciała - melodia duszy

  Mowa ciała – melodia duszy

  Czy zdałeś sobie kiedykolwiek sprawę, że Twoje ciało mówi do Ciebie? Mówi Ci o Twoich potrzebach i brakach. Nieraz głośno się upomina, a im bardziej chcesz stłumić, im mniej chcesz słyszeć tym bardziej zaczyna krzyczeć. Jak małe dziecko, które nie … Czytaj dalej Mowa ciała – melodia duszy

  0 komentarzy